ระบบตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ.

3989

ระบบตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ.

ระบบตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ.
ระบบตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ.

ระบบตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิด ระบบตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ. รอบทั่วไป และได้มีกำหนดการ การ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ไปแล้ว

หลังจากที่ กศจ.และ อ.ก.ค.ส. สศศ. ประเมินการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พร้อมทั้งประกาศผลสอบแข่งขัน เรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 สังกัดสพฐ. สอบปี 2565 ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

ลิงก์ระบบตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 สพฐ. 2565 

ตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ. รอบทั่วไป
ตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ. รอบทั่วไป

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดเพื่อตรวจสอบคะแนนสอบ ใน ระบบตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2564 ผลคะแนน สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ. ดังนี้

  1. เลขประจำตัวประชาชน ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย
  2. รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2564

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 สอบปี 2565 ภาค ค ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 สพฐ. รอบทั่วไป สอบและประกาศผลสอบ ภายในเดือนมีนาคม 2565