วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาระบบราชการ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Application Report เตรียมรับการประเมินการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ระบบราชการ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Application Report เตรียมรับการประเมินการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

Advertisement

ระบบราชการ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Application Report เตรียมรับการประเมินการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

สป.ศธ.เตรียมรับการประเมินการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ระบบราชการ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Application Report เตรียมรับการประเมินการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.ศธ. จำนวน 40 คน

Advertisement

นายสมใจ วิเศษทักษิณ กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของ สป.ศธ. ได้ผ่านการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในขั้นตอนการประเมินตนเอง (Self – Assessment) แล้ว มีผลการประเมินจากผู้ตรวจภายนอก เท่ากับ 405.62 คะแนน และต้องดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำหนดในขั้นตอนต่อไปคือ การจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ360องศา

เรื่งราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments