ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/

686

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/
ระบบ รายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/ เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมชี้แจงการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถรับชมย้อนหลัง ได้จากลิงก์ด้านล่าง

advertisement

ซึ่งในการประชุมชี้แจงดังกล่าวได้กำหนดให้ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนได้ดำเนินการตามปฏิทินการรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียนรายวันผ่านช่องทาง ระบบรายงานผล การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 สังกัดสพฐ. ตามวันและเวลาของปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

advertisement

สำหรับ ระบบรายงานผล การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 สามารถเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

#ลิงก์ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566(ลิงก์หลัก)

advertisement

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/
ระบบ รายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2566 สพฐ. https://admission.bopp-obec.info/2566/
รายละเอียดการใช้งาน ระบบรายงานผล การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.