ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2564

4258
สทศ.เปิดระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2564
สทศ.เปิดระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2564

ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี2564

สทศ O-net 2564 2565
สทศ O-net 2564 2565

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 สทศ.ได้เผยแพร่ ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี2564 โดยมีรายละเอียดในเกี่ยวกับ ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี2564 ดังนี้ครับ

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าชั้น ป.6

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าชั้น ม.3

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ม.6

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 / เทียบเท่า 

ระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล

ขอบคุณที่มา : สทศ.