ระบบHRMS ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3588

ระบบHRMS ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ระบบ HRMS คือ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
-ติดตามผลการแก้ไขข้อมูลแบบ Real Time มีการแจ้งเตือนผล ผ่านแอปพลิเคชัน
-รับรายงานในรูปแบบ แผนภาพข้อมูล (Data Visualization) แทนการรายงาน แบบตาราง
-เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมผ่านข้อมูล ที่มีความแม่นยำ

ระบบHRMS ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าว เปิดตัวระบบ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) หรือ ระบบ HRMS พร้อมด้วย ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance Appraisal) หรือ ระบบ DPA ซึ่งถือเป็นนโยบาย การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐ ยุคดิจิทัล และ เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตามที่ ศธ.ได้มีนโยบายให้ ส่วนราชการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง Big data ด้านการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันได้อย่างเป็นระบบ

หมดปัญหา การจัดทำเอกสารกองโต เสียค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทางไปสำนักงานเขต ในการจัดทำ #ทะเบียนประวัติครู อีกต่อไป ด้วยระบบ HRMS ที่สามารถตรวจสอบ แก้ไข คัดสำเนา อัปเดตรายงาน ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเดียว

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ระบบทะเบียนประวัติ ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ-ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ครูต้องปรับตัว

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/