ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 พร้อม แบบขออนุญาต และแบบรายงานผล

8352

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดทดอทคอม มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพ. ศ. 2562 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ  ซึ่งในช่วงนี้ อาจเป็นช่วงที่คุณครู
พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

โดยการ พานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบ จำแนกเป็น 3 ประเภท
ดังนี้ค่ะ
1. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม
2. การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม
3. การพาไปนอกราชอาณาจักร

ซึ่ง ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ. ศ. 2562
ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ. ศ. 2562

โดยในเอกสาร จะประกอบไปด้วย
แบบคำขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบรายงานผลการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

โดยคุณครู สามารถดาวน์โหลดไฟล์ จากลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ. ศ. 2562

ครูอัพเดทดอทคอม หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้คุณครูพานักเรียน ออกนอกสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพ. ศ. 2562 ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/