Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รับนร. ปี 59 ขีดเส้นไม่เกิน 50 คนต่อห้อง

Advertisement

ใช้คะแนนโอเน็ตคัดเด็กเหลือ 5 กลุ่มสาระ สพฐ.เผยปฏิทินการจัดสอบ

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แนวทางการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง ให้เปิดรับนักเรียนเพียงรอบเดียว และกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 50 คน ส่วนจำนวนสัดส่วนคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน หรือโอเน็ต ที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียน จะยังคงใช้ร้อยละ 20 เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ลงจาก 8 กลุ่มสาระเหลือเพียง 5 กลุ่มสาระ ขณะที่การรับนักเรียนในชั้น ม. 4 ให้โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนจากโรงเรียนเดิมให้ได้เรียนต่อทุกคน ยกเว้นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้พิจารณาจากผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอเน้นย้ำต้องไม่มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะอย่างเด็ดขาด

Advertisement

Advertisement

นายการุณกล่าวด้วยว่า สำหรับปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร 27 ก.พ.-3 มี.ค. จับสลาก 13 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 13 มี.ค. มอบตัว 20 มี.ค. ป.1 รับสมัคร 6-10 มี.ค. จับสลาก 20 มี.ค. ประกาศผลรายงานตัว 20 มี.ค. มอบตัว 27 มี.ค. ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร 20-21 มี.ค. สอบ 23 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 25 มี.ค. มอบตัว 9 เม.ย. นักเรียนทั่วไป รับสมัคร 20-24 มี.ค. สอบคัดเลือก 26 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย. จับสลากและรายงานตัว 3 เม.ย. มอบตัว 9 เม.ย. โรงเรียนทั่วไป รับสมัคร 20-24 มี.ค. สอบคัดเลือก 3 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว 7 เม.ย. จับสลากและรายงานตัว 3 เม.ย. และมอบตัว 9 เม.ย.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

You might also like