รับนักเรียน 65 ต้องโปร่งใส ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

666

“ตรีนุช” รับนักเรียน 65 ต้องโปร่งใส !!! ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ

“ตรีนุช” รับนักเรียน 65 ต้องโปร่งใส !!! ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ
“ตรีนุช” รับนักเรียน 65 ต้องโปร่งใส !!! ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ประกาศปฎิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 12-15 ก.พ.65 จับฉลาก วันที่ 19 ก.พ.65 ประกาศผลวันที่ 19 ก.พ.65 รายงานตัววันที่ 19 ก.พ.65 และมอบตัววันที่ 26 ก.พ.65 ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ.65 จับฉลากวันที่ 5 มี.ค.65 ประกาศผลวันที่ 5 มี.ค.65 รายงานตัว 5 มี.ค.65 มอบตัววันที่ 12 มี.ค.65 มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 9-13 มี.ค.65 สอบคัดเลือกวันที่ 26 มี.ค.65 ประกาศผลวันที่ 30 มี.ค.65 รายงานตัววันที่ 30 มี.ค.65 จับฉลากวันที่ 1 เม.ย.65 ประกาศผลจับฉลากวันที่ 1 เม.ย. และรายงานตัววันที่ 1 เม.ย. มอบตัววันที่ 2 เม.ย. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกับสมัครวันที่ 9-13 มี.ค.65 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มี.ค.65 ประกาศผลวันที่ 31 มี.ค.65 และรายงานตัววันที่ 31 มี.ค.65 มอบตัววันที่ 3 เม.ย. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมศึกษาภูมิภาค รับสมัครวันที่ 19-23 ก.พ.65 สอบคัดเลือกวันที่ 5 มี.ค.65 ประกาศผลวันที่ 12 มี.ค.65 รายงานตัววันที่ 15 มี.ค.65 มอบตัววันที่ 21 มี.ค.65 นั้น
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในส่วนการรับนักเรียนในปีการศึกษานี้ของม.1 และม.4 ตนอยากฝากให้โรงเรียนทุกแห่งมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม อย่าให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะโรงเรียนดังที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งการรับนักเรียนจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่มีความรู้ความสามารถ โดยยืนยันว่าเด็กทุกคนจะมีที่เรียนอย่างแน่นอน เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมสำหรับการรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้นยังคงยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งรัด ซึ่งตนคิดว่ากระบวนการรับนักเรียนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเราเผชิญกับวิกฤตมาแล้วกว่า 2 ปี และสามารถรับมือกับการรับนักเรียนได้อย่างแน่นอน.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)