รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

439

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เพิ่มเพื่อน

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรและสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่เคยยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ยืนยันการสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางลิงค์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่ https://bit.ly/ksp-eth
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/06/38032/

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา และ คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การประกวด ผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) สสวท. ร่วมกับ สพฐ. ขอเชิญคุณครูร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้