รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 เกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ใบสมัคร รางวัลพระพฤหัสบดี 64

5156
รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 เกณฑ์รางวัล พระพฤหัสบดี 2564
รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 เกณฑ์รางวัล พระพฤหัสบดี 2564

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 เกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ใบสมัคร รางวัลพระพฤหัสบดี 64

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 เกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ใบสมัคร รางวัลพระพฤหัสบดี 64 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทาง เพจ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564
รางวัลพระพฤหัสบดี 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2564

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินการคัดเลือกบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีโดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 1

 

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 2

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 3

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 4

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 5
รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 5

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 6

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 7
รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 7

 

ใบสมัคร รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกที่นี่

เกณฑ์ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล รางวัลพระพฤหัสบดี 2564 เกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ใบสมัคร รางวัลพระพฤหัสบดี 64 จาก ทางเพจ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รางวัลพระพฤหัสบดี 2564, เกณฑ์พระพฤหัสบดี, ใบสมัคร รางวัลพระพฤหัสบดี 64, สกสค.