คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ” ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! ” (26 พ.ย. 2562)

6540

คุณครูเช็กด่วน !!!
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วย  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
” ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! ”
(26 พ.ย. 2562)

 

คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 " ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! " (26 พ.ย. 2562)
คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ” ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! ” (26 พ.ย. 2562)
คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 " ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! " (26 พ.ย. 2562)
คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ” ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! ” (26 พ.ย. 2562)

คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 " ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! " (26 พ.ย. 2562)
คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ” ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! ” (26 พ.ย. 2562)

 

ทีมงาน  ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา  ราชกิจจานุเบกษา   วันที่  26 พฤศจิกายน  2562