วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTรายการหนังสือเรียน 2566 สำหรับเป็นแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

รายการหนังสือเรียน 2566 สำหรับเป็นแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

Advertisement

รายการหนังสือเรียน 2566 ซื้อหนังสือเรียน แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการหนังสือเรียน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
การจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแนวคิดและหลักการ ในการดําเนินการ ดังนี้

ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแนวทางหลัก และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายการหนังสือเรียน 2566 ซื้อหนังสือเรียน แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสารรายการหนังสือเรียน 2566 สำหรับเป็นแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน 

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน ชั้น อนุบาล สมัครเรียนอนุบาล 2 2566 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X