รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2704
รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ ศธ 04009/ว 3148 เรื่อง รายงานการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๔๘๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒ (คือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปึงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ (งวดที่ ๒)ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๖๓ ขอให้ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E – mal :[email protected] ก่อนนำส่งไปรษณีย์ ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

 

รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียด>>

  1. ว 3148
  2. แบบรายงานครูผู้ทรงคุณค่า ปี 63 รอบ 2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ