การรายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

1976
อัตรากำลังครู
อัตรากำลังครู
เกลี่ยอัตรากำลังครู
เกลี่ยอัตรากำลังครู

ที่มาข่าวจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ