รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนตุลาคม 2564

1649
กิจการชพค ชพส ตุลาคม2564
กิจการชพค ชพส ตุลาคม2564

รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทางเพจสกสค.ได้เผยแพร่ รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนตุลาคม 2564  โดยประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

สำนักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส ได้สรุปรายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนตุลาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดกันยายน 2564       จำนวน 948,828 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่งวดตุลาคม 2564        จำนวน 246 ราย
จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม  จำนวน 344 ราย
จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564   จำนวน 956 ราย
ด้วยเหตุได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย 762 ราย
ลาออก 84 ราย
ถอนชื่อ 110 ราย
จำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดตุลาคม 2564 จำนวน  948,462 ราย

 

กิจการ ชพค ตุลาคม 2564
กิจการ ชพค ตุลาคม 2564
กิจการ ชพค ตุลาคม 2564-02
กิจการ ชพค ตุลาคม 2564-02

เรื่องน่าอ่าน >> ธอส เปิดสินเชื่อ เพิ่มความสุข สินเชื่อบ้านคนละหลัง วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

สำนักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส ได้สรุปกิจการของช.พ.ส. ประจำเดือนตุลาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดกันยายน 2564       จำนวน 393,765 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่งวดตุลาคม 2564        จำนวน  45  ราย
จำนวนสมาชิกขอกลับประจำงวดตุลาคม 2564  จำนวน 14 ราย
จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564   จำนวน 433 ราย
ด้วยเหตุได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย 396 ราย
ลาออก จำนาน 5 ราย
หย่ากับคู่สมรม  จำนวน 13  ราย
ถอนชื่อ จำนวน 19 ราย
จำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดตุลาคม 2564 จำนวน  393,391 ราย

กิจการ ชพส ตุลาคม 2564
กิจการ ชพส ตุลาคม 2564
กิจการ ชพส ตุลาคม 2564-02
กิจการ ชพส ตุลาคม 2564-02

ธนาคารออมสิน ให้ยืมสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ผ่อนคืนได้นาน 8 ปีเต็ม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนตุลาคม 2564 จาก เพจ สกสค. ค่ะ