รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนเมษายน 2564

973
กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส
กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส

รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนเมษายน 2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทางเพจสกสค.ได้เผยแพร่ รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนเมษายน 2564  โดยประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

สำนักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส ได้สรุปกิจการของช.พ.ค. ประจำเดือนเมษายน 2564 รายละเอียด ดังนี้
จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดมีนาคม 2564       จำนวน 952,270 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่งวดเมษายน 2564        จำนวน191ราย
จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม  จำนวน 30 ราย
จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564   จำนวน 836 ราย
ด้วยเหตุได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย 614 ราย
ลาออก 47 ราย
ถอนชื่อ 175 ราย
จำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดเมษายน 2564 จำนวน  951,655 ราย

เพิ่มเพื่อน

กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส 1

กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส 2

 

สำนักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส ได้สรุปกิจการของช.พ.ส. ประจำเดือนเมษายน 2564 รายละเอียด ดังนี้
จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดมีนาคม 2564       จำนวน 395,910 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่งวดเมษายน 2564        จำนวน  23  ราย
จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม  จำนวน 8 ราย
จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564   จำนวน 375 ราย
ด้วยเหตุได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย 320 ราย
ลาออก จำนาน 3 ราย
หย่ากับคู่สมรม  จำนวน 10  ราย
ถอนชื่อ จำนวน 41 ราย
สมัครซ้ำ จำนวน 1 ราย
จำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดเมษายน 2564 จำนวน  395,566 ราย

กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส 3
กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส 3

กิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส 4

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล รายงานกิจการของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส ประจำเดือนเมษายน 2564 จาก เพจ สกสค. ค่ะ

ช.พ.ค.,ช.พ.ส,สกสค,กิจการ ชพค ,กิจการชพส