รายงานข้อมูลการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2716
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 

หนังสือแนบเพิ่มเติม

ว219

1.1 แบบรายงานครูผู้ทรงคุณค่า ปี 63

 

ที่มาข้อมูลจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ