รวมไฟล์ รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี โรงเรียน doc แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

2896

รวมไฟล์ รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี โรงเรียน doc แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

Advertisement

ตัวอย่างไฟล์ Word เอกสาร รวมไฟล์รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี โรงเรียน doc แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

รวมไฟล์ รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี โรงเรียน โหลดที่นี่

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นไฟล์เอการ Word มาฝากคุณครูทุกท่าน ครับ

โดย เอกสารรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เป็นภาระงานที่ต้องทำประจำทุกปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเอกสารชุดนี้ จัดทำโดย นางนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ทางทีมงาน เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่ท่านนำข้อมูลแบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 มาเผยแพร่เพื่อวิทยาทานให้กับทุกโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ซึ่งทุกท่าน สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ล่างนี้ครับ

Advertisement

1.ดาวน์โหลดไฟล์

2.ดาวน์โหลดไฟล์ (สำรองครับ)

ขอบคุณที่มา : คุณนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ คุณชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ เพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/