รายงานผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ จากเพจครูสายบัว

20705
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ จากเพจครูสายบัว
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ จากเพจครูสายบัว

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ จากเพจครูสายบัว

มาแล้วจ้า ฤดูการแห่งการประเมินเงินเดือนครู ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 6เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564

และจากตัวอย่าง เป็นของเพจครูสายบัว ซึ่งนำมาให้คุณครูทุกท่านดาวน์โหลดไปปรับใช้กันดูนะคะ

ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือนที่คุณครูขอเข้ามานะคะ ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1 ค่ะ มีทั้งไฟล์ *.doc (ฉบับไม่มีภาพ) และ *.pdf (ฉบับเต็มมีภาพประกอบ)โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดค่ะ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะ (ส่วนการประเมิน ครั้งที่ 2 กำลังทำค่ะ)

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายครูผู้สอนฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจาณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล
นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแ
หน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงาน
รวมทั้งผลงานที่ปรากฏต่อการจัดการศึกษา

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 คณะครูและนักเรียน
ที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนและได้ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การดำเนินงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้เอกสารฉ
บับนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
นางสายบัว พิมพ์มหา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
16/มี.ค./63

ตัวอย่างรายงานรายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ จากเพจครูสายบัว

ตัวอย่าง รายงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตัวอย่าง รายงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

คลิกดาวน์โหลดลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะ
https://bit.ly/2Rdr2oQ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ เพจครูสายบัว เป็นอย่างสูงค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/