วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาฝากทุกท่าน ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 107 (2) และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ต้องพันจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสังกัตกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่นี่

รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566

ขอบคุณที่มาจาก : ประกาศ-ศธ.-ข้าราชการเกษียณ-พ.ศ.-2566

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. รวบรวมลิงก์ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ ไว้ที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments