วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษารายชื่อบุคลากร PA Support Team ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อบุคลากร PA Support Team ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

รายชื่อบุคลากร PA Support Team ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด่วนที่สุด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

รายชื่อบุคลากร PA Support Team ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด่วนที่สุด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นําองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 1 – 13 รายชื่อบุคลากร PA Support Team โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ สถานที่จัดการอบรมตามที่สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

ในการนี้ เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นําองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 1 – 13 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร PA Support Team ผู้เข้ารับการอบรมฯ และแจ้งให้ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กําหนดการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Advertisement

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น PA Support Team

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X