รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

1540
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ทุกเขต

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคก และภาคข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ถึง 08.30 น. ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ดูบัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นอย่างสูงนะคะ