รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1356
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นั้น

เพิ่มเพื่อน

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีวิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 240ราย แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 204ราย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 36 ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ