วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

Advertisement

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาใน โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้ารับการอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 12 – 26 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานำความรู้จากหลักสูตรไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ และในชีวิตประจำวัน โดยเนื่องจากคุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างมี นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว โดยผู้มีสิทธิ์รับเข้าการพัฒนาฯ จำนวน 500 คน แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 แต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงของสถาบันพลังจิตตานุภาพดูแล ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ตลอดทั้งโครงการ โดยพี่เลี้ยงจะติดต่อประสานไปยังผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ผ่านช่องทางอีเมล/ โทรศัพท์/ ไลน์ส่วนตัว ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการพัฒนาฯ ต่อไป

Advertisement

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาใน โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน คลิกที่นี่

ขอบครุณที่มา คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา คุรุสภาเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments