รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564

2557
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564

 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564

โครงการสวัสดิการ 40/75 คือ โครงการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือ สมาชิกที่มีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์รายเดือน ตั้งแต่ สมาชิกเข้าโครงการ จนถึงแก่ความตาย และจะหักเงินคืนจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ทายาทของสมาชิกจะได้รับ

คณะกรรมการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้สมาชิกได้รับสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 ตั้งแต่งวดที่ 1/2564 จนถึงแก่ความตาย

โดยมี สมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564 จำนวน 171 ราย และสมาชิก ช.พ.ส. ที่ได้รับอนุมัติจำนวน 28 ราย

ซึ่งคุณครูสามารถตรวจสอบรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564 ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

 

 

 

 

ตรวจสอบ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564  คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1 ปี 2564 จาก เพจ กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.