รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ทั้ง 245 เขต ทั่วประเทศ ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)

616

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ทั้ง 245 เขต ทั่วประเทศ ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ทั้ง 245 เขต ทั่วประเทศ ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)

advertisement

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานก.ค.ศ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)
รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)

อำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 23 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจและหน้าที่ อะไรบ้าง เช็คที่นี่

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)
รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา245เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)

เปิดอ่านไฟล์รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปี 2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 ทั้งหมด คลิกที่นี่

เปิดอ่านไฟล์รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปี 2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 ทั้งหมด คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

advertisement

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)
รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)
รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)
รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา245 เขต ทั่วประเทศ 2566 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ปี 2566 ทั้งเขต ประถมศึกษา (สพป) และ มัธยมศึกษา (สพม)

เปิดอ่านไฟล์รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม) ปี 2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 ทั้งหมด คลิกที่นี่

เปิดอ่านไฟล์รายชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม) ปี 2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 ทั้งหมด คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

advertisement

เรื่องรายที่น่าสนใจ : อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

สมัคร ผอ.โรงเรียน 2566 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เห็นชอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน