Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รื้อตั๋วผู้บริหาร ร.ร.ไม่ต้องจบบริหาร เหตุทำครูเรียนต่อจนเกร่อ ขาดครูเก่งเฉพาะทาง ดึงศึกษาไทยลงเหว

Advertisement

รื้อตั๋วผู้บริหาร ร.ร.ไม่ต้องจบบริหาร เหตุทำครูเรียนต่อจนเกร่อ ขาดครูเก่งเฉพาะทาง ดึงศึกษาไทยลงเหว

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“ณรงค์”รื้อใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
ชี้ครูสอนปีสองปีแห่ไปเรียนต่อโทและเอกหลักสูตรบริหาร
ทำให้ขาดครูเก่งเฉพาะทาง สั่งคุรุสภาไปทำรายละเอียด

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)
กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ว่า
ได้มีการหารือถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องผ่านหลักสูตรบริหารสถานศึกษาก่อน
จึงทำให้ครูที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทจำนวนมากเลือกเรียนหลักสูตรบริหาร
สถานศึกษา แทนการเรียนต่อยอดเฉพาะทางในวิชาที่จบมา
ถือเป็นจุดอ่อนของการศึกษาอย่างหนึ่ง
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาในเรื่องดังกล่าว
โดยต่อไปอาจไม่จำเป็นต้องจบจากหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาแต่ต้องมีหลัก
เกณฑ์การคัดกรอง
ว่าต้องมีประสบการณ์อะไรบ้างจึงจะได้ใบอนุญาตฯผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาแห่ไปเรียนสาขาบริหารสถานศึกษาแล้วยังแก้ปัญหาการ
เปิดสอนหลักสูตรนี้จนเกร่อ

“คุรุสภากำหนดไว้ว่าคนที่มาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรบริหาร ทำให้ครูจำนวนมาก
บางคนจบมาทำงานเพียงปีหรือสองปีก็หนีไปเรียนหลักสูตรบริหารสถานศึกษา
แทนที่จะเรียนต่อยอดเฉพาะทางที่จบปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ก็ไม่ไปเรียนต่อปริญญาโทและเอกตามสาขาที่จบเพราะว่ายาก
ตรงนี้ส่งผลให้ระบบการศึกษาแย่ลง การศึกษาไทยเสียหาย
และแทนที่เราจะได้ครูเก่งๆเฉพาะทาง
กลายเป็นว่าครูไปเรียนบริหารการศึกษาหมดเพราะง่ายกว่าและมีโอกาสเป็นผู้
บริหารสถานด้วย แถมเป็นช่องทางจ่ายครบจบแน่
หากแก้ไขจุดนี้จะเกิดผลดีหลายส่วน”พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า
ความชัดเจนในการขอมีใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่เหมาะสมควรจะเป็นเช่นไรนั้น คงต้องให้เวลาคุรุสภาไปจัดทำรายละเอียดก่อน 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

You might also like