รื้อแนวทางผลิตครูใช้สิงคโปร์ต้นแบบ

465

รื้อแนวทางผลิตครู “กำจร” เผยกำลังศึกษาสิงคโปร์เป็นต้นแบบ
มีสถาบันสอนเพียงแห่งเดียว และประสานงานกับรัฐบาลใกล้ชิด เบื้องต้นให้
สกอ.มอบ สกอ.หาปัจจัยสร้างครูดี-เก่ง เพิ่มคุณภาพของศึกษาประเทศ
และเตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูป้อนให้ท้องถิ่น
จบแล้วต้องทำงานในภูมิลำเนาเดิม


นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เนื่องจาก
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์
และพบว่าการผลิตครูของประเทศสิงคโปร์
ผลิตโดยสถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ National Institute of
Education (NIE) เพียงแห่งเดียว
ซึ่งสถาบันดังกล่าวทำหน้าที่เป็นสถาบันผลิตครูนักวิจัย (Teacher
Researcher) มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา โดย NIE
จะทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์
ตั้งแต่การกำหนดนโยบายจนถึงการปฏิบัติในโรงเรียนร่วมกัน
ทำวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่ภาค
รัฐ ผ่านการจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดส่งผลการผลิตครูของสิงคโปร์มีมาตรฐานการผลิตครูได้
ค่อนข้างดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ NIE
ยังทำการบรรจุครูก่อนที่จะเริ่มเรียนในสถาบัน
ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้เลยว่าจบแล้วมีงานทำ
ทั้งนี้ประเทศไทยจะเข้าระบบดังกล่าวนี้ได้ในโครงการสร้างครูสู่ท้องถิ่น
(โครงการคุรุทายาทเดิม) ที่กำลังพัฒนาอยู่ขณะนี้

นพ.กำจรกล่าวต่อว่า
ปัจจุบันปัญหาการผลิตครูของประเทศไทยมีอยู่หลายเรื่อง
อีกทั้งหน่วยงานที่ผลิตครูก็มีอยู่กว่า 60 แห่ง ผลิตครูออกมาแต่ละปีจำนวน
50,000-60,000 คน ดังนั้น
รมว.ศธ.จึงต้องการดูมาตรฐานกลางที่ใช้ในการผลิตครู
เพื่อให้กำหนดมาตรฐานการผลิตครูไปในทิศทางเดียวกัน
และสามารถได้ครูที่ตรงกับความต้องการของประเทศ
จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ไปหาปัจจัยที่สร้างครูเก่ง ครูดี ที่สามารถจะเพิ่มคุณภาพการศึกษา
มานำเสนอว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งปัจจัยหลักๆ
ก็คือหลักสูตรการผลิตครู
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งกระบวนการเดิมมีข้อถกเถียงกันว่า การเรียน 4 ปี ฝึกงาน 1 ปี
เหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
โครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่นจะเป็นตัวอย่างหนึ่ง
แต่ก็จะมีเงื่อนไขที่สังคมรับได้ด้วย เช่น จะต้องเป็นคนในท้องถิ่น
เมื่อจบแล้วจะต้องไปทำงานในภูมิลำเนาที่มีตำแหน่งบรรจุไว้แล้ว
และต้องทำงานครบตามสัญญาที่กำหนด
ซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์