รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com

3668

รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com

รูปแบบอีเมล์ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com ตามที่ผู้พัฒนาระบบกำหนด

รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com
รูปแบบอีเมล์dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com

สวัสดีครับเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็นที่คุณครูและโรงเรียนต้องทำความเข้าในเกี่ยวกับระบบ dpa ตามหลักเกณฑ์ วpa ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครเข้าใช้งานระบบ DPA จะมีเงื่อนไขในการใช้อีเมล์ดังนี้ ครับ

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบDPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA จะมีการกำหนดรูปแบบอีเมล์ในการสมัคร ดังนี้

1. อีเมล์ต้องเป็นอีเมล์ @outlook.com เท่านั้น

2. ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com โดยใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก เช่น [email protected] (ข้อมูลจากการประชุมระบบ dpa นะครับ)

>>ลิงก์รหัส 10 หลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน<<

3. ลิงก์สมัครอีเมล์ คลิกที่นี่ >> outlook.com

4. วิธีการสมัครอีเมล์ outlook.com เพื่อสมัครเข้าใช้งานระบบ dpa (Digital Performance Appraisal) หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ท่านสามารถสมัครได้ดังนี้ครับ

รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com
รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบdpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com
รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com
รูปแบบอีเมล์dpa ในการสมัครใช้งานระบบdpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com

สำหรับข้อมูลการสมัครระบบ DPA นั้นโรงเรียนจะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เป็นต้นไปนะครับ

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ dpa ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : ก.ค.ศ.

– ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ลิงก์เข้าระบบ ใช้งานระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564

– รูปแบบอีเมล์dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com

– ระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล พร้อมให้ครูใช้งาน 1 ตุลาคม 2565 และทดลองใช้งาน กลางเดือน กันยายน 2565 ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบ DPA อัพเดตที่นี่!

– คู่มือการใช้งานระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal