Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รู้หรือไม่? เล่นทายปัญหากับลูกช่วยเสริมพัฒนาการสมอง

Advertisement

หากคุณแม่อยากเสริมทักษะลูก การเล่นทายปัญหากับลูกนั้น สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้!

เพิ่มเพื่อน


ปกติคุณพ่อคุณแม่เล่นอะไรกับลูกกันบ้างคะ เคยเล่นคำถาม-คำตอบเล่น ๆ กับลูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย? … ถ้ายังละก็วันนี้กลับบ้านไป  อย่าลืมเล่นเกมส์ที่ว่านี้กับลูกกันดูนะคะ ยิ่งเล่นบ่อยยิ่งดี เพราะเกมส์นี้จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับลูกได้มากมายและรอบด้านเลยละค่ะ

Advertisement


เล่นทายปัญหา คืออะไร?


การเล่นทายปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่ครูหรือพ่อแม่นำปริศนาคำทายที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็กมาเล่นทายกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีความสนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล ความมีไหวพริบ สติปัญญา และความสามารถด้านภาษาให้กับเด็ก เป็นต้น


เกมส์นี้สำคัญไฉน?


การเล่นทายปัญหา หรือปริศนาคำทาย (Riddle Activities) กับลูกนั้น เป็นกิจกรรมที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการทางด้านอารมณ์และความรู้สึก เป็นการกระตุ้นให้ลูกรู้สึกสนุกกับการเล่นปริศนาคำทาย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและสติปัญญาให้กับลูกอีกด้วย ฝึกไหวพริบ การคิดหาคำตอบ และการสร้างสรรค์ ความคล่องแคล่วในการใช้คำ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา ได้อีกด้วย


นอกจากนี้ การเล่นเกมส์ดังกล่าวจะช่วยฝึกให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล เป็นคนช่างสังเกต กล้าคิด กล้าเดา มีความละเอียดลออในการคิด รู้จักหารูปแบบและใช้ภาษาในการตั้งคำถาม การทายปัญหาโดยใช้ปริศนาคำทาย จึงเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายอารมณ์แล้วยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาด้านการคิด สติปัญญา ทักษะการฟัง และการพูด เนื่องจากภาษาและสติปัญญามีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น การที่ลูกมีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาได้ดีมากเท่าใด ย่อมมีความสามารถด้านสติปัญญามากเท่านั้น


ลูกได้อะไรจากเกมส์นี้?

  • เป็นการฝึกให้ลูกได้รู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้น
  • เป็นการสื่อความหมายให้เกิดภาพพจน์และความรู้สึกหรืออารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งทักษะดังกล่าวต้องฝึกเสมอ ๆ จึงจะทำให้ลูกประสบความสำเร็จและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

  • เป็นการฝึกไหวพริบและเชาว์ปัญญา และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นปริศนาที่ท้าทายทั้งผู้ถามและผู้ตอบ
  • ก่อให้เกิดสติปัญญาและความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างความคิด สติปัญญาไหวพริบให้กับลูก ๆ ได้มาก
  • เป็นการให้ความรู้แก่ลูกทางอ้อม ฝึกทักษะทางสติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ให้เด็กมีความฉลาด ช่างสังเกตและรู้จักแก้ปัญหา อีกทั้งยังกระตุ้นพัฒนาการทางสมองได้อีกด้วย


เล่นกับลูกแบบไหนดี?

  • แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่หาเวลาเล่นกับลูก อาจจะเป็นตอนที่อยู่ที่บ้านด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้กับลูกอีกด้วยนะคะ อาจจะทำก่อนไปโรงเรียน หลังเลิกเรียนกับลูกที่บ้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆจากการใช้ปริศนาคำทาย ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ลูกจะใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียน , หลังเลิกเรียน  หรือเวลาไหนก็ได้ ที่คุณพ่อคุณแม่มีเวลาใกล้ชิดกับลูก … คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกเอาได้ตามสะดวกเลยละค่ะ
  • การหาปริศนาคำทาย  คุณพ่อุคณแม่อาจจะใช้วิธีการศึกษาปริศนาคำทายจากหนังสือต่าง ๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การยืมปริศนาคำทายจากโรงเรียน หรือการใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ มาใช้เล่นทายกับลูกเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิด  ฝึกการค้นหาคำตอบจากการถาม หรือจะลองตั้งคำถามจากสิ่งที่เราพบเห็นเป็นประจำก็ได้นะคะ
  • ข้อควรคำนึง  ในการเล่นทายปัญหาในแต่ละครั้งพ่อแม่ควรคำนึงในเรื่องของบริบทหรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับลูกด้วย เช่น ถ้าพาลูกไปเที่ยวทะเล การทายควรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทะเลหรือสัตว์น้ำ หรือถ้าทำอาหารอยู่กับลูกในห้องครัว คำถามควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องครัว  อาหาร   เพื่อให้ลูกได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นั่นเองค่ะ


ทั้งนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงในการเลือกปริศนาคำทายมาเล่นทายกับลูกคือ ควรเป็นปริศนาคำทายประเภทคำถามที่เป็นสิ่งไม่ไกลจากประสบการณ์ของลูก  และไม่ควรเป็นคำถามที่ยากเกินความสามารถของเด็ก  หรือมีความหมายในลักษณะสองแง่สองง่าม หรือเป็นเรื่องหยาบโลน   แต่ควรมีข้อความน่าสนใจ สั้น กะทัดรัด และเข้าใจง่าย เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.amarinbabyandkids.com/

You might also like