วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com สามารถทำบุญออนไลน์และร่วมกิจกรรมวันครูแบบออนไลน์ได้ทุกที่

ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com สามารถทำบุญออนไลน์และร่วมกิจกรรมวันครูแบบออนไลน์ได้ทุกที่

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคย โดยเมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์คุรุสภาได้เผยแพร่แนวทางในการจัดงานวันครู ปี 2566 โดยระบุว่าจะมีการจัดกิจกรรมการทั้งในรูปแบบออนไลน์ (online) และรูปแบบออฟไลน์ โดยคุรุสภาได้เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว และประธานคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ดร.สุดา  สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการ เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์รับชม การถ่ายทอดสดวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ลิงก์เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันครู

ลิงก์เข้าร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

ลิงก์ทำบุญออนไลน์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันครูแบบออนไลน์

ลิงก์รับชมนิทรรศกาลออนนไลน์ เนื่องในวันครู 2566

ลิงก์รับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง เนื่องในวันครู 2566

ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com ทำบุญออนไลน์ ร่วมกิจกรรมวันครูแบบออนไลน์

นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นตั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 สำหรับการจัดงานวันครู พ.ศ. 2566 นี้ นับเป็นครั้งที่ 67 กำหนดจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”  เชื่อว่าพลังของครูจะเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา    มีบทบาทสำคัญในการยกระดับจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ขอขอบคุณที่รวมพลังมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังแรงใจ และกำลังสติปัญญา  ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาศิษย์ให้มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา มีการผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น 1 ใน 7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายสูงสุดมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online  โดยกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ พลเอก เกษม  นภาสวัสดิ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” และมอบสารวันครู มีการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครูผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook FanPage “คุรุสภา”  โดยมีล่ามภาษามือด้วย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com ทำบุญออนไลน์ ร่วมกิจกรรมวันครูแบบออนไลน์

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ วันครู 2566 ครั้งที่ 67 รับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566 จากคุรุสภา ลงทะเบียนที่นี่

สำหรับการจัดงานวันครูรูปแบบ Online ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Online บน Platform วันครู ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com  แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก เป็นกิจกรรมก่อนงานวันครู เฟสที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 และเฟสที่ 3 เป็นกิจกรรมหลังงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 16 เมษายน 2566

สำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดเป็นสัปดาห์วันครูดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดระหว่างวันที่  11 – 17 มกราคม 2566 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค

ดร.สุดา  สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมการจัดงานวันครูที่ส่วนกลางในปีนี้ มีการประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 9 รางวัล สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 1 รางวัล และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 รางวัล เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับกิจกรรมทั้ง 3 เฟส นั้น เฟสแรก กิจกรรมก่อนงานวันครู เผยแพร่ Infographic ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ และการเสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง เฟสที่ 2 กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการเสวนาพิเศษ และการปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 และเฟสที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน  4 หลักสูตร ผ่านทางเว็บไซต์ www.วันครู.com รวมถึงรับชมนิทรรศการผลงานออนไลน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 100 เรื่อง

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดงานวันครูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th  หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ได้ทาง YouTube Channel “khurusapha” ของคุรุสภา หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการออนไลน์  และการอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ตักบาตรออนไลน์ ได้ทาง www.วันครู.com

ลิงก์รับชม การถ่ายทอดสดวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ลิงก์เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันครู

Advertisement

ลิงก์เข้าร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

ลิงก์ทำบุญออนไลน์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันครูแบบออนไลน์

ลิงก์รับชมนิทรรศกาลออนนไลน์ เนื่องในวันครู 2566

ลิงก์รับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง เนื่องในวันครู 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments