ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ขู่แต่งดำลงถนน !!! หาก ศธ.เมินปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ

1705
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ขู่แต่งดำลงถนน !!! หาก ศธ.เมินปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ขู่แต่งดำลงถนน !!! หาก ศธ.เมินปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ขู่แต่งดำลงถนน !!! หาก ศธ.เมินปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ขู่แต่งดำลงถนน !!! หาก ศธ.เมินปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาพบตนเพื่อหารือถึงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ซึ่งจะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทุกฝ่ายอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับฟังร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใหม่ทุกภาคส่วน ดังนั้นคงจะต้องกลับมาดูว่าจะมีแนวทางพิจารณาปรับแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ตนยังได้หารือกับนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาวุฒิสภา ซึ่งนายตวงมีความเป็นห่วงเรื่องการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และขอให้ ศธ.เร่งผลักดันให้ครูได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนโดยเร็ว

ด้านนายธนชน กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายยองค์กรครูได้เข้าพบ รมว.ศธ. เพื่อขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ออกจากการพิจารณาของ ครม.ก่อนที่จะนำให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งตนมองว่าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียของ พ.ร.บ.ฉบับเก่าด้วย โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงมีประเด็นปัญหา และส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เช่น เป็นร่างกฎหมายที่ไม่กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา มีกำหนดแต่เพียงในมาตรา 96 ซึ่งบัญญัติว่าให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นส่วนราชการในส่วนกลางของ ศธ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ศธ.เท่านั้น ในขณะที่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 32 37 และ 44 นอกจากนี้ยังเป็นร่างที่ลดทอนคุณค่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ซี่งในมาตรา 39 ของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ใบรับรองวิชาชีพครู เป็น ใบรับรองความเป็นครู เพราะอาจส่งผลให้ครูเสียสิทธิการรับเงินวิทยฐานะ

นายธนชน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีเจตนารมย์ไม่ให้มีข้าราชการครูอีกต่อไปโดยครูที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หลังจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะไม่ได้เป็นข้าราชการแต่จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะไม่เป็นการจูงใจให้คนดีและคนเก่งมาทำหน้าที่ครู ดังนั้นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯฉบับนี้ครูซึ่งมีส่วนสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้หากยังไม่มีการปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ…ครูจะรวมตัวแสดงพลังและจุดยืนไม่อยู่ในห้องเรียนแต่จะนัดแต่งดำลงถนน เพื่อคัดค้านเรื่องนี้อย่างแน่นอน.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #ร่างพรบการศึกษาแห่งชาติ #ขู่แต่งดำลงถนน #กลุ่มเครือข่ายยองค์กรครู #กระทรวงศึกษาธิการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR