ร้อง“บิ๊กตู่”เอาผิด สอบผอ.เขตพื้นที่มีตุกติก

672

สมาคมรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ร้องนายกรัฐมนตรีตรวจสอบการสอบคัดเลือกผอ.เขตพื้นที่การศึกษาไม่โปร่งใส
จี้ใช้ ม.44 จัดการคนทำผิด

วันนี้ (2ก.ค.)นายจำเริญ พรหมมาศ
นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า สมาคมรอง
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมว.ศึกษาธิการ เพื่อ “ขอให้ตรวจสอบการเฉลยข้อสอบภาค ข
(ภาคความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานและการนำไปใช้)
ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 6 พ.ค.2557 เนื่องจากพบว่า
มีการเฉลยข้อสอบผิดและขอให้หาผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

นายจำเริญ กล่าวต่อไปว่า ทางสมาคมฯขอให้มีการดำเนินการ ดังนี้
1.ตรวจสอบการเฉลยข้อสอบภาค ข ในการจัดสอบดังกล่าวว่า
มีการเฉลยข้อสอบผิดจริงหรือไม่ 2.หากพบว่ามีข้อสอบเฉลยผิดจริง
ขอให้ประกาศยกเลิกผลการสอบทั้งหมด ทั้งกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป
และให้มีการประกาศสอบคัดเลือกใหม่โดยให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
เป็นหน่วยงานออกข้อสอบ
พร้อมทั้งขอให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกแบบกลุ่มประสบการณ์คงเหลือไว้แต่กลุ่ม
ทั่วไปเท่านั้น 3.ขอให้คณะกรรมการออกข้อสอบทั้ง 26 คน
ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
พร้อมให้มีการตรวจสอบคณะกรรมการออกข้อสอบด้วย และ 4. หากตรวจสอบพบว่า
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริง
ขอให้มีคำสั่งให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากการสอบคัดเลือกดังกล่าว
หยุดปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นทันที
และขอให้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไป

“ผมได้ยินมาว่าในกระบวนการสอบครั้งนี้มีความไม่โปร่งใส
จึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่า มีมูลความจริงหรือไม่
และหากพบว่ามีมูลจริงก็ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557ดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดด้วย” นายจำเริญ
กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/332202