ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล

602

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล

advertisement

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล

ความหมายของดิถีมงคล 5 ประการ
ดิถีอำมฤตโชค: อำนวยให้ได้รับโชคลาภสำเร็จผลตามที่กำหนดไว้การมีอายุยืน เหมาะสำหรับงานทั่วไป
ดิถีมหาสิทธิโชค: ความสำเร็จผลอย่างเต็มที่ดีมาก เหมาะสำหรับงานที่มีโครงการระยะยาว
ดิถีสิทธิโชค: ความสำเร็จสมปรารถนา เหมาะสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น
ดิถีชัยโชค: เหมาะแก่งานมงคล เหมาะสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก
ดิถีราชาโชค: ให้ผลถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะสำหรับงานต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล ดังนี้

1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 06.49 – 07.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 08.56 – 09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 10.41 – 11.31 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 12.26 – 13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 14.11 – 15.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 15.57 – 16.47 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 06.23 – 07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 08.08 – 08.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 09.48 – 10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 11.41 – 12.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 13.26 – 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 15.06 – 15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 16.46 – 17.36 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 06.44 – 07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 08.45 – 09.44 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 10.34 – 11.24 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 12.14 – 13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 13.54 – 14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 15.34 – 16.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 17.14 – 18.04 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เรื่องราวที่น่าสนใจ ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ตามวันเกิด ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดี วันดี วันรวย ฤกษ์ออกรถประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

4. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 06.34 – 07.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 08.15 – 09.05 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

advertisement

5. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 06.24 – 07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 08.05 – 08.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 09.46 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 11.31 – 12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 13.21 – 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 15.29 – 16.20 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 17.09 – 17.59 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 07.37 – 08.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 09-16 – 10.08 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 11.09 – 12.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 13.01 – 13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 15.08 – 16.03 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 17.43 – 18.33 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์2566 ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล

7. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 08.18-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 11.07-12.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 13.58-14.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 08.10 – 09.04 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 10.59 – 11.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 13.44 – 14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 15.29 – 16.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ :เวลา 17.09 – 17.59 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 08.03 – 08.53 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 10.52 – 11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 12.42 – 13.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 14.50 – 15.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 16.36 – 17.26 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

advertisement

10. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 07.30 – 08.23 น. เป็นราชาฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 10.19 – 11.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 12.09 – 13.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 14.17 – 15.12 น. เป็นเทวีฤกษ์
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ : เวลา 16.02 – 16.53 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์มงคลเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์2566 ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือกุมภาพันธ์2566 ฤกษ์ดี วันดี วันรวย วันเฮง ประจำเดือกุมภาพันธ์2566