ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

226

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

advertisement

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566
ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ แต่ฤกษ์ที่เป็นบูรณะฤกษ์ หรือฤกษ์ที่ดีเหมาะแก่งานมงคล

1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์

2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน

3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และ งานมงคลต่าง ๆ

4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566
ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์ และวันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้)
ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์ และวันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้)
ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้)
ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์ และวันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้)
ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2566 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์ และวันเสาร์ ไม่ควรออกรถวันนี้)
ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2566 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันนี้)
ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2566 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวัน และวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันจันทร์ออกรถวันไหนดี
วันอังคาร และวันเสาร์

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันอังคารออกรถวันไหนดี
วันพุธ และวันพฤหัสบดี

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันออกรถวันไหนดี
วันเสาร์ และวันพุธ

advertisement

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถวันไหนดี
วันศุกร์ และวันจันทร์

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถวันไหนดี
วันพุธ และวันอาทิตย์

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันศุกร์ออกรถวันไหนดี
วันอาทิตย์ และวันอังคาร

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันเสาร์ออกรถวันไหนดี
วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถวันไหนดี
วันจันทร์ และวันพุธ

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566
ฤกษ์ออกรถมีนาคม2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566

ข้อห้ามออกรถตามวันเกิดสำหรับฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566

advertisement

คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรออกรถวันอาทิตย์ (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันอังคาร ไม่ควรออกรถวันจันทร์ (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันพุธกลางวัน ไม่ควรออกรถวันอังคาร (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันพุธกลางคืน ไม่ควรออกรถวันพฤหัสบดี (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันเสาร์ (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันพุธกลางคืน (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันเสาร์ ไม่ควรออกรถวันพุธกลางวัน (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)
คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันศุกร์ (เป็นข้อห้ามออกรถตามวันเกิดฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566)

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับฤกษ์ออกรถมีนาคม 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม วันดีมีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด สำหรับออกรถเดือนมีนาคม 2566 หวังว่าทุกท่านจะโชคดีค่ะ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ ฤกษ์ดีมีนาคม 2566 ฤกษ์ดี มีนาคม 2566 วันดีมีนาคม 2566 ฤกษ์มงคล ประจำเดือนมีนาคม 2566 เช็คที่นี่

วันธงชัยเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทินวันธงชัย เดือนมีนาคม 2566 วันธงชัย 2566 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล