ลงทะเบียนกิจกรรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 เปิดลงทะเบียนเพิ่ม 65,000 ที่นั่ง ทุกกิจกรรม

2078

ลงทะเบียนกิจกรรม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 เปิดลงทะเบียนเพิ่ม 65,000 ที่นั่ง ทุกกิจกรรม

Advertisement

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2

ลิงก์ลงทะเบียน ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2  คลิกที่นี่

ด้วยเข้าใจ ครูที่ต้องการอบรมจริงๆ ได้เข้าอบรม ร่วมประเมินแบบสอบถาม แล้วไม่ได้เกียรติบัตร อันเนื่องมาจาก ไม่ได้ลงทะเบียน เข้าอบรมตั้งแต่ต้น ขอเน้นย้ำ กติกา การรับเกียรติบัตรว่า
1 ต้องสมัคร เข้ารับการอบรม
2 เข้าอบรม
3 ประเมินผลการอบรม
ผู้ที่อบรม และรับเกียรติบัตร ตั้งแต่ 8 หลักสูตรขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรพิเศษ บุคคลแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ
แต่เมื่อครู จะลงตอนนี้หลายหลักสูตรก็เต็ม ที่เต็มอาจเป็นเพราะปัญหาที่ครูบางคนลงหลายครั้งบ้าง และบางคนสมัครแล้วแต่พอถึงเวลาอบรมอาจติดภารกิจสำคัญไม่ได้เข้าอบรมบ้าง จึงทำให้เสียดายที่นั่งที่ได้สมัครไว้
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ฝากกลุ่มคนต้องการอบรมจริงๆ สมัคร เข้าอบรมเพิ่มในหลักสูตรที่ 3- 10 ได้ เพราะตอนนี้ระบบเปิดให้ สมัครเพิ่มได้ ถึง 65,000 คน
ตลาดนัดการเรียนรู้ของเรารู้สึกซาบซึ้งในความพยายาม ความตั้งใจของผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัดอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย
และหวังว่า ครู จะได้ประโยชน์สูงสุดในการทำงานของเรา

ลิงก์ลงทะเบียน ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2  คลิกที่นี่

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2

Advertisement

จากผลความสำเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 1 ในปี 2564 ซึ่งมีการจัดการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 กิจกรรม โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 539,584 คน พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจสูงสุด ในกิจกรรมศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง และกิจกรรม Active Learning สูงสุด และจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานในครั้งที่มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอขอให้มีการจัดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

>> ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

>> วิธีลงทะเบียน ตลาดนัดวังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/