ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หมอพร้อม วันที่ 11 พ.ค. 2564

675
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หมอพร้อม วันที่ 11 พ.ค. 2564

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี บทความการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หมอพร้อม วันที่ 11 พ.ค. 2564 การใช้งาน หมอพร้อม เพื่อ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 มาฝากทุกท่านซึ่งเป็นการรวบรวมประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การใช้งาน ไลน์ หมอพร้อม เพื่อทำการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 นั่นเองค่ะ

ไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน APP หรือ LINE OA ได้
1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากรอกข้อมูลครบทุกช่องและตรงตามบัตรประชาชน
2.หากระบบแจ้งว่า รพ.A ไม่รับขึ้นทะเบียนบุคลากรภายนอก ให้ท่านติดต่อแก้ไขที่ รพ.นั้น หรือ ติดต่อเพจ หมอพร้อม หรือติดต่อ Call Center

ข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลที่แสดงมาจากฐานข้อมูลของ รพ. หกพบว่าไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. แก้ไขด้วยตนเองผ่าน LINE OA ในเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกลุ่มเป้าหมายโรคประจำตัว
2.ติดต่อที่ รพ./รพ.สต./อสม.เพื่อขอแก้ไขข้อมูล

เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่ยังไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไร จองฉีดวัคซีนพร้อมระยะที่ 2 ได้หรือไม่ 
1.ติดต่อต้นสังกัด เพื่อขอเพิ่มข้อมูล หากเป็นภาคเอกชนกรุณาติดต่อที่ สสจ.หรือสำนักอนามัย กทม.
2. ทุกกลุ่มเป้าหมายยกเว้นประชาชนทั่วไป สามารถจองคิวฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 ได้

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา

รพ.ไม่รับลงทะเบียนหรือจองคิวฉีดวัคซีน พร้อมแจ้งให้ติดต่อหมอพร้อมจะทำอย่างไร
1.กรณีผุ้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเพิ่มข้อมูลและจองคิวด้วยตนเองผ่าน LINE OA หมอพร้อม
2. กรณีผู้มีโรคประจำตัว กรุณาติดต่อ รพ.ที่รักษาให้นำข้อมูลเข้าในระบบ เนื่องจาก รพ.มีประวัติ การรักษาของท่านอยู่แล้ว (โรคอ้วนติดต่อ รพ.ที่มีสิทธิรักษาให้ประเมินและนำข้อมูลเข้า)
3.ติดต่อเพจ หมอพร้อม

ไม่สามารถเลือก รพ.เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนได้
1.วันที่เปิดให้จอง อยู่ในช่วง 7 มิ.ย.-31 ก.ค. 64 หากเลือกช่วงอื่นๆ จะไม่พบ
2.กรณี รพ.ทั้งหมดใน APP ไม่เปิดให้จอง กรุณาทำผ่าน LINE OA จะสามารถเลือกได้ทุกจังหวัด
3.รพ. จะเป็นผู้กำหนดวันที่เปิดให้จอง หาก รพ. ที่ท่านต้องการจองไม่เปิด กรุณาเลือก รพ. อื่น
4. บาง รพ.กำหนดให้จองได้เฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ รพ. เท่านั้น

เป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะนี้ กดจองแล้วระบบแจ้งว่าท่านเป็นประชาชนทั่วไป ไม่สามารถจองได้
สาเหตุเกิดจากท่านมีรายชื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ใน รพ. อื่นด้วย ทำให้ไม่สามารถจองคิวได้ กรุณาติดต่อเพจ หมอพร้อม หรือ Call Center

กดเลือกวันที่เพื่อจองแต่ระบบแจ้งว่าไม่ใช่ผมเป้าหมายที่กำหนดทำให้เลือกวันนั้นไม่ได้
สาเหตุเกิดจากโรงพยาบาลกำหนดให้วันที่เลือกนั้นจองได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลเอกำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจองเท่านั้นดังนั้นบุคคลที่เป็นโรคประจำตัวจะกดจองวันนั้นไม่ได้กรุณาเลือกวันอื่นหากยังไม่ได้โปรดเลือกโรงพยาบาลอื่น

เมื่อจองคิวสำเร็จแล้วต้องการเปลี่ยนการจองใหม่หรือยกเลิกการจองทำได้หรือไม่อย่างไร
1. สามารถเปลี่ยนการจองได้ผ่าน APP และ LINE OA
2. หากต้องการยกเลิกการจองกรุณาแจ้งยกเลิกที่โรงพยาบาลที่จองไว้โดยตรง

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา 2
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา 2

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า บทความการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ รวมปัญหา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หมอพร้อม วันที่ 11 พ.ค. 2564  จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน และช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับ การใช้งาน ไลน์ หมอพร้อม เพื่อทำการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ และขอบอคุณที่มาของภาพ และข้อมูล ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 รวม สรุปประเด็นคำถาม การใช้งาน หมอพร้อม เพื่อ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 จากเพจ หมอพร้อม ค่ะ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19, covid19, LINE OA หมอพร้อม, Line หมอพร้อม, ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม, ลงทะเบียนรับวัคซีน, วัคซีน Covid, วัคซีน Covid19, วิธีรับวัคซีน, วิธีใช้งานหมอพร้อม, หมอพร้อม, แอพหมอพร้อม, ไลน์หมอพร้อม