ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

509

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

1.เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2.กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข Laser หลังบัตรประชาชน

3.กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
  • การประกอบอาชีพ
  • รายได้และหนี้สินของผู้ลทะเบียน
  • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

4.ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร

5.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน

6.กรณีไม่มีครอบครัว รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล , กรณีมีครอบครัว ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  รอบ 4 คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 4  คลิกที่นี่ (ลิงค์สำรอง)

ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดคลิกที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมประชาสัมพันธ์ และ กระทรวงการคลัง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

– เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

– ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 https://www.welfare.mof.go.th บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์ mot. go.th ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรคนจน บัตรประชารัฐ 

– ลิงก์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลิงก์ลงทะเบียน บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

– วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

– ประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลิงก์ประกาศผล บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 

– ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565