ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย – 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th ลิงก์ลงทะเบียน

998

ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย – 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th ลิงก์ลงทะเบียน

ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย – 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th ลิงก์ลงทะเบียน

advertisement

ลงทะเบียนแก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65
ลงทะเบียน แก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65

ลงทะเบียน แก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยมีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า 60 ราย

สนใจรายละเอียดและลงทะเบียนแก้หนี้ ออนไลน์ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนแก้หนี้ ออนไลน์ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนแก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65
ลงทะเบียน แก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65
ลงทะเบียนแก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65
ลงทะเบียน แก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65

ตรวจสอบเจ้าหนี้และประเภทหนี้ที่เข้าร่วมมหกรรม

“คำเตือน”

advertisement

  • ลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ควรลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ลิงก์นี้เท่านั้น www.bot.or.th/debtfair
  • ไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ ในการเข้าร่วมมหกรรม ฯ ทั้งสิ้น เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าค้ำประกัน ค่าปลดล็อก SMS
  • เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่มีการติดต่อโดยตรงไปที่ลูกหนี้ทุกกรณี และไม่มีการทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชน
  • หากมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากเจ้าหนี้ ติดต่อท่าน แนะนำให้สอบถาม “เลขที่คำขอ” กับเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมา เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง ก่อนให้ข้อมูลส่วนตัว
    หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร.1213
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยมีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า 60 ราย

วัตถุประสงค์การจัดมหกรรมฯ

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

รูปแบบการจัดงาน

  • ระยะที่ 1 : “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์” จัดให้ลูกหนี้เข้าร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. – 30 พ.ย. 65
  • ระยะที่ 2 : “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จัดงานในช่วงเดือน พ.ย. 65 – ม.ค. 66 โดยมีเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีการสัญจรในจังหวัด กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ ชลบุรี ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น.

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65

ลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้

ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ จากผลกระทบที่รายได้ยังไม่กลับมา เพราะสถานการณ์โควิด หรือค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

เจ้าหนี้และประเภทหนี้ที่เข้าร่วม

สถาบันการเงิน/ผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคเอกชนและภาครัฐ (SFIs) กว่า 60 แห่ง ครอบคลุม หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนำทะเบียนรถ ที่อยู่อาศัย นาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อการเกษตร สินเชื่อธุรกิจ หนี้ค่าประกันชดเชย บสย. หนี้ที่โอนไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) และสินเชื่อของผู้ให้บริการทางการเงินภาครัฐ >>ตรวจสอบเจ้าหนี้และประเภทหนี้ที่เข้าร่วมมหกรรม

ขั้นตอนและเงื่อนไขการแก้หนี้

หลังจากลูกหนี้ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 26 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 แล้ว เจ้าหนี้จะติดต่อกลับภายใน 18 วัน โดยเจ้าหนี้จะพิจารณาตามสถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

advertisement

ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย - 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th
ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย – 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th

ข้อควรปฏิบัติ

ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย - 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th
ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย – 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th

หากมีคำถามที่สงสัยหรือต้องการคำแนะนำ

หากไม่สามารถเข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้

  • กรณีหนี้เสียบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลฯ ติดต่อคลินิกแก้หนี้ www.คลินิกแก้หนี้.com
  • กรณีประเภทหนี้ หรือเจ้าหนี้อื่น นอกมหกรรมครั้งนี้ ลงทะเบียนใหม่ ผ่านทางด่วนแก้หนี้ของ ธปท.

ขอบคุณเนื้อหาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การแก้ปัญหาหนี้สินครู 7 ข้อ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ 26 ก.ย – 30 พ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th ลิงก์ลงทะเบียน