วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาลงทะเบียนยืนยัน พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนยืนยัน พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

Advertisement

 

ลงทะเบียนยืนยัน พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561
รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562
รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563

คลิกที่นี่!! ครูอาวุโส ประจำปี 2561 และครูอาวุโส ประจำปี 2563 ยืนยันเข้าเฝ้าฯ

ลงทะเบียนยืนยัน พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 จำนวน 13,651 คน และครูอาวุโส ประจำปี 2563 จำนวน 9,283 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 22,934 คน ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนั้น ในจำนวนนี้มีครูอาวุโสฯ ประจำปี 2561 และครูอาวุโส ประจำปี 2563 ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ปีละ 30 คน รวมจำนวน 60 คนๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

สำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2562 นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2562 หากทรงมีพระวินิจฉัย วันเวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561
รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562
รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563

คลิกที่นี่!! ครูอาวุโส ประจำปี 2561 และครูอาวุโส ประจำปี 2563 ยืนยันเข้าเฝ้าฯ

Advertisement

ทั้งนี้ ครูอาวุโส ประจำปี 2561 และ 2563 ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ให้ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์คุรสภา www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และให้รายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเข้าเฝ้าฯ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ จากเจ้าหน้าที่พิธีกรของสำนักพระราชวัง จนถึงเวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนยืนยัน พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนยืนยัน พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เอกสารที่จะต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว ได้แก่ 1) บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้ เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งว่าได้รับเงินช่วยเหลือ ให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปด้วย และ 2) ใบรายงานตัว ทั้งนี้ หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่รับรายงานตัว และสำนักพระราชวังจะไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้าฯ

ครูอาวุโสที่ประสงค์เข้าเฝ้าฯ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ RT – PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับถึงวันเข้าเฝ้า (จะต้องใช้ผลการตรวจของวันที่ 16 หรือ 17 กรกฎาคม 2565) พร้อมเตรียมหลักฐานยืนยันผลการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้าเฝ้าฯ หรือแสดงภาพถ่ายผลการตรวจ Antigen Test kit (ATK) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และวันเวลาตรวจให้ชัดเจน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือครูอาวุโสทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยสีขาวในวันรายงานตัวและวันเข้าเฝ้าฯ

การแต่งกาย สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ แต่งกายดังนี้

1) วันซักซ้อมพิธีพระราชทานฯ ให้แต่งกายชุดสุภาพ และ

Advertisement

2) วันเข้าเฝ้าฯ กรณีเคยรับราชการ ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ (ไม่สวมหมวก) กรณีเป็นครูเอกชน ให้แต่งเครื่องแบบพิธีการ (ไม่สวมหมวก) และกรณีมิใช่ข้าราชการ บุรุษให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้า หรือชุดสูทสากล หรือชุดสุภาพ สำหรับสตรี ให้แต่งกายชุดไทย และรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments