ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

134

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

advertisement

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

วันที่ 15 มี.ค. 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 8,426,717 ราย

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 14.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 987,578 ราย โดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 “ค่าไฟฟ้า”

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือโทร. 1130

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือโทร. 1129

advertisement

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือโทร. 086-848-1284

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ 2566 “ค่าน้ำประปา”

สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่ หรือโทร. 1125

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือโทร. 1662

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

เรื่องราวที่น่าสนใจ เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุด 14 มีนาคม 2566 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คบัตรคนจน 2566 ตรวจสอบบัตรคนจน ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 https:// welfare. mof go th

ลงทะเบียนค่าไฟ วิธีลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คลิกที่นี่