ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร

151

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ที่นี่

advertisement

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร
ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร

สวัสดีครับสำหรับการ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เรื่อง มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ผู้มีบัตรฯ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท)
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
  • ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ประสงค์จะขอรับการสิทธิ์สนับสนุน ค่าไฟฟ้า จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กรณีลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิ์เดือนแรก คือ “ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือนจึงจะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้นๆ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือนจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง)

ลงทะเบียนรับสิทธิ “ค่าไฟฟ้า”
สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 086-848-1284

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร
ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าสุด 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุด ทำอย่างไร

ลงทะเบียนรับสิทธิ “ค่าน้ำประปา”
สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125

advertisement

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เม.ย. 2566”

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็คผลล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2566 เริ่มใช้บัตรสวัสดิการ รอบแรก 1 เมษายน 2566 นี้

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 2566 รับสิทธิช่วยจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566