ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

924

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ลงทะเบียนอบรม ออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนอบรม ออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. เล่าสู่กันฟัง เทคนิคจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านประสบการณ์ด้วยนวัตกรรม STAMPER Learning จากครูผู้ได้รางวัลการเผยแพร่นวัตกรรมระดับประเทศ สอนยังไงให้ Active learning ครูสอนสนุก เด็กเรียนเพลิน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom

ลงทะเบียนอบรม ออนไลน์ STAMPER Learning คลิกที่นี่

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ลงทะเบียนอบรม ออนไลน์ STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

เล่าสู่กันฟัง เทคนิคจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านประสบการณ์ด้วยนวัตกรรม STAMPER Learning จากครูผู้ได้รางวัลการเผยแพร่นวัตกรรมระดับประเทศ สอนยังไงให้Active learning ครูสอนสนุก เด็กเรียนเพลิน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ลงทะเบียนอบรม ออนไลน์ STAMPER Learning คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การเตรียมเอกสารขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ วPA ว17+วPA ว21+วPA จะต้องใช้อะไรประกอบบ้าง พร้อมไฟล์ doc ได้ที่นี่