ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

701

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ครูคลับ Starfish Academy ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิกที่นี่ (เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
ลงทะเบียนเ ข้าร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ขอเชิญร่วมรับฟัง หัวข้อ เตรียมความพร้อม ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิกที่นี่ (เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 น.)

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด