ลงทะเบียนเข้าอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

808

ลงทะเบียนเข้าอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนเข้าอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
ลงทะเบียนเข้าอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู กระตุกความคิด กับภารกิจสร้างแผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Product หรือ Performance) รวมไปถึงการอภิปราย สร้างสรรค์ Powerful pedagogy 8 ตัวชี้วัด และสะท้อนคิดจากกรณีตัวอย่าง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

ลงทะเบียนเข้าอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
ลงทะเบียน เข้าอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู กระตุกความคิด กับภารกิจสร้างแผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Product หรือ Performance) รวมไปถึงการอภิปราย สร้างสรรค์ Powerful pedagogy 8 ตัวชี้วัด และสะท้อนคิดจากกรณีตัวอย่าง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนอบรม IPST SMT Teacher ประถมต้น ประถมปลาย การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย สสวท. เปิดลงทะเบียน 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565