ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

1776

ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)
ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) หลักสูตรการอบรมแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python ทั้งสองหลักสูตรรับสมัครวันที่ 25 มี.ค.65 – 24 เม.ย. 65 ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและ เพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. วันที่ 25 เม.ย. 65

ลิงก์ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. คลิกที่นี่

ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)
ลงทะเบียนอบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

>>หลักสูตร การอบรมแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (C4T Plus-Unplugged coding for secondary school) อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65

>>หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python) อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65
ทั้งสองหลักสูตรรับสมัครวันที่ 25 มี.ค.65 – 24 เม.ย. 65

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและ เพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. วันที่ 25 เม.ย. 65
ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/C4T-APR22-2

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล Data Science รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา