ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค.64)

1365
ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค. - ส.ค.64)
ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค.64)

 ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค.64)

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำของประชาชนและธุรกิจทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 เดือน

ลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือน ก.ค. – ส.ค. 64 โดยใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์
– บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน : ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
– บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน หากน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
– ใช้มากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64
– ใช้ไฟระหว่าง 501 – 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 +50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64
– ใช้ไฟเกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 +70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟรี 100 หน่วยแรก

กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 64 ให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

ลดค่าน้ำลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค. – ก.ย. 64)

กรอบวงเงินสำหรับมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ให้ กฟน. กฟภ. กปน. และกปภ. ขอรับสนับสนุนภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค.64) จาก NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์