สมาคมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลดประกันเงินกู้ ช.พ.ค.

1555

สมาคมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลดประกันเงินกู้ ช.พ.ค.

นายกสมาคมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลดประกันเงินกู้ ช.พ.ค.
นายกสมาคมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลดประกันเงินกู้ ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จ.ราชบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้อำนวยกรสกสค.จังหวัด เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ประมาณ 10 คน ได้เข้าพบ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประกันเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งยอมรับว่านโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้ครูของ รมว.ศึกษาธิการนั้น ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เพื่อนครูเป็นอย่างมาก เพราะทำให้สภาพชีวิตของครูมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งนี้ตนได้รายงานสภาพปัจจุบันของครูที่ประสบปัญหาหนี้สิ้นจริง ๆ จนไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ให้ น.ส.ตรีนุช นำไปประกอบการพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ คือ มีจำนวนมูลหนี้มากและต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่สูง ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องทำประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดและเสียค่าเบี้ยประกันรายปีจำนวนมาก เกิดผลกระทบต่อสัญญาเงินกู้ที่ต้องกำหนดให้มีการทำประกันเงินกู้ ดังนั้นจึงอยากให้มีการต่อรองกับสถาบันการเงินและธนาคารออมสินปรับลดอัตราเงินกู้พิเศษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพิจารณาการทำประกันเงินกู้โครงการ ช.พ.ค. เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.มีทางเลือกที่เหมาะสม เช่น ให้สมาชิก ช.พ.ค.เลือกทำประกันชีวิตได้ทั้งแบบเบี้ยทุนประกันคงที่ หรือทุนประกันลดลง ให้มีระยะเวลาการคุ้มครองตั้ง 1 -10 ปีตามความสมัครใจของสมาชิก เป็นต้น

ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัญหาหนี้ครูถือเป็นปัญหาที่มีความท้าทายสำหรับตนเป็นอย่างมาก แต่ก็ตั้งใจที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ครูมีขวัญกำลังในการปฏิบัติการสอน อีกทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้ครูเป็นหนึ่งในนโยบายใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือของประชาชน ซึ่งการแก้ปัญหาหนี้ครูมีความซับซ้อนและเป็นแหล่งหนี้ก้อนใหญ่ แต่ไม่ต้องกังวลตนพร้อมนำทุกปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมาเร่งแก้ไข เพื่อให้ครูมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยในเร็ว ๆ นี้ ศธ.จะหารือร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและธนาคารออมสินว่าจะมีแนวทางความร่วมมือด้านไหนได้อีกบ้าง.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพฐ. !!! สอบผ่าน 40,637 คน สัดส่วนที่มีผู้สอบผ่านมากกว่าปีอื่นๆ ที่ผ่านมา