ลดหนี้ระยะสั้น ให้ลูกหนี้ 5 กลุ่ม ตั้งเป้า 6 เดือน แก้หนี้ประชาชน

1053
ลดหนี้ระยะสั้น ให้ลูกหนี้ 5 กลุ่ม ตั้งเป้า 6 เดือน แก้หนี้ประชาชน
ลดหนี้ระยะสั้น ให้ลูกหนี้ 5 กลุ่ม ตั้งเป้า 6 เดือน แก้หนี้ประชาชน

 ลดหนี้ระยะสั้น ให้ลูกหนี้ 5 กลุ่ม ตั้งเป้า 6 เดือน แก้หนี้ประชาชน

ภาพรวมภาระหนี้กลุ่มต่างๆ ประกอบไปด้วย
หนี้ กยศ. 3.6 ล้านคน
ผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน
หนี้ครู/ข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชี
หนี้เช่าซื้อรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ 27.7 ล้านบัญชี
หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชี
ปัญหาหนี้สินอื่นๆ ของประชาชน 51.2 ล้านบัญชี

มาตรการช่วยเหลือระยะสั้น สามารถดำเนินการภายใน 6 เดือน
▪ การลดภาระดอกเบี้ยของประชาชน ทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ PICO และ NANO สำหรับประชาชน
▪ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการ รวมถึงสหกรณ์
▪ ปรับรูปแบบการชำระหนี้ คุ้มครองความเป็นธรรมให้ประชาชน ที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
▪ ให้ ธปท.ทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ย และการกำกับดูแลบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียน
▪ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีกับประชาชน เช่น หนี้ กยศ. หนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หนี้สหกรณ์
▪ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs เช่น จัดให้มี soft loan สำหรับ SME ที่เป็น NPL เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
▪ เพิ่มจำนวนโรงรับจำนำ และโรงรับจำนอง เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว

มาตรการระยะต่อไป คือ เร่งส่งเสริมการแข่งขันให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง การให้ความช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่หรือคนเกษียณที่มีภาระหนี้สิน โดยจะออกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชนในราคาถูก การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ เพื่อกำกับดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยเป็นการเฉพาะ และการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงิน เพื่อชะลอการฟ้อง อำนวยความสะดวกให้การฟื้นฟูหนี้รายบุคคลที่มีเจ้าหนี้หลายราย เป็นต้น

ประโยชน์จากการแก้หนี้ประชาชน
1.มีเงินเหลือใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้ที่ดอกเบี้ยลดลงได้ 2-3% ต่อปี
2.ลดปัญหาการสร้างหนี้เกินตัวได้ทันที
3.เพิ่มโอกาสทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม
4.ใช้การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐมาแก้ไขปัญหารากแก้ว โดยใช้งบประมาณรัฐน้อยที่สุด

ลดหนี้ระยะสั้น ให้ลูกหนี้ 5 กลุ่ม ตั้งเป้า 6 เดือน แก้หนี้ประชาชน
ลดหนี้ระยะสั้น ให้ลูกหนี้ 5 กลุ่ม ตั้งเป้า 6 เดือน แก้หนี้ประชาชน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์