ลดหย่อนภาษี ทางเลือกลดหย่อนภาษีสำหรับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง

1513
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี ทางเลือกลดหย่อนภาษีสำหรับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง

ทางเลือกลดหย่อนภาษีสำหรับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง ออมกับ กบข. เงินที่สมาชิกส่งสะสมเข้า กบข. ทั้งส่วนที่เป็นเงินออมตามกฎหมาย 3% และเงินออมเพิ่มสูงสุด 12% ของรายได้ สามาถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินออมของสมาชิก กบข. ทั้งส่วนที่ออมตามกฎหมาย 3% และเงินออมเพิ่ม 1-12% โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น*

เรื่องน่าอ่าน >> รวมการช่วยเหลือลูกหนี้ จากสถานการณ์ covid-19 เมื่อมีปัญหาเรื่องหนี้

ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท*
กองทุนรวม SSF ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท มีเงื่อนไขคือต้องถือครอง 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ*
กองทุนรวม RMF ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท มีเงื่อนไขว่าต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี และจะทำการขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น*
ประกันชีวิตรวมสุขภาพสำหรับตนเอง ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
เฉพาะประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท

เรื่องน่าอ่าน >> ก.ค.ศ. ยืนยัน PA ลดเอกสารจริง ให้ครูโฟกัสที่ชั้นเรียน กมธ.แนะให้เร่งทำความเข้าใจ ทำคลิปตัวอย่าง

เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม ประโยชน์สาธารณะ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
*หมายเหตุ เงินออม กบข. ประกันบำนาญ กองทุนรวม SSF และ RMF สามารถคิดคำนวณรวมกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างปี พ.ศ. 2565

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)